شرکت مهندسین مشاور ری آب

شرکت مهندسين مشاور ری آب با رویکرد انجام پروژه های آب و فاضلاب کشور توسط متخصصان داخلی تأسيس گرديد. این شرکت خدمات مطالعاتی و مشاوره ای پروژه های زيربنايی، توسعه منابع آب و سد سازی، تأمين و انتقال آب جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، شبکه های توزيع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری و صنعتی، تصفيه خانه های آب و فاضلاب، خدمات زيست محيطی و بهداشتی و حفاظت منابع آب و همچنين بهره برداری از تأسيسات آب و فاضلاب را در قالب چندین طرح بزرگ و کوچک در گستره وسيع کشور، مطالعه، طراحی و آماده اجرا و نظارت نموده است.

کلمات قابل جستجو

  • ری آب
  • مشاوره
  • آب و فاضلاب
  • طراحی
  • کشاورزی
  • تصفیه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی