شرکت رایمند طب

شرکت رایمند طب در راستای تولید تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکند. از جمله محصولات شرکت میتوان انکوباتور، آون استیل، بن ماری، هات پلیت، شیکر، سانتریفیوژ، آب مقطرگیری و ... را نام برد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت رایمند طب
  • تجهیزات آزمایشگاهی
  • انکوباتور
  • آون استیل
  • آب مقطرگیری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی