شرکت رازک شیمی

شرکت رازک شیمی با هدف تهیه و توزیع مواد شیمیایی تخصصی و نهاده های کشاورزی شروع به فعالیت کرد. این شرکت مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله مواد اولیه صنایع شوینده، دارویی و کودهای شیمیایی، از قبیل مونوکلرو اسید استیک و کودهای تهیه شده از کلات های را در برنامه فعالیت خود قرار داد.
محصولات شرکت:
- کلات آهن فروتاپ
- کود کامل

کلمات قابل جستجو

  • رازک شیمی
  • شیمیایی
  • مواد شیمیایی
  • کشاورزی
  • کود
  • کود شیمیایی
  • کود کامل

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی