شرکت کشاورزی ریحان سبز آرمان

شرکت کشاورزی ریحان سبز آرمان در زمینه تولید و عرضه انواع محصولات شیمیایی و کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی فعالیت می کند.
محصولات شرکت:
- اوره فسفات (یکی از کودهای تأمین کننده فسفر در خاک)
- انفوریک (اصلاح کننده آب و خاک)
- سدیران ( اصلاح کننده تخصصی خاکهای شور و سدیمی)
- پتاسیم سیلیکات (منبع تأمین سیلیسیم برای گیاه )
و...

کلمات قابل جستجو

  • کشاورزی ریحان سبز آرمان
  • کودهای شیمیایی
  • کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی