شرکت روژان صنعت البرز

شرکت روژان صنعت البرز تبدیل در زمینه مدیریت پسماندهای ویژه، نظافت صنعتی، تخلیه و بارگیری کاتالیست راکتورها و پروژه های اورهال فعالیت خود را آغاز کرد.
خدمات شرکت:
- .خدمات مدیریت پسماند:امحاء روغن های آسکارل و ترانسفورماتورهای آلوده به PCB، امحاء انواع سموم کلره POPs، PCB زادیی از روغن های آلوده به PCB و بازیافت و امحاء انواع کاتالیست مستعم
- خدمات صنعتی: نظافت مکانیزه صنعتی، خدمات اورهال و تعمیرات اساسی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، تخلیه و بارگیری کاتالیست در انواع راکتورها و تخلیه حوضچه ها و مخازن نفتی
نظافت مکانیزه صنعتی: لایروبی مکانیزه با مکنده های تخصصی شهری، نظافت معابر و خیابان ها به وسیله جاروب های شهری و خدمات بنادر و کشتیرانی
محصولات شرکت:
- مکنده های صنعتی
- مکنده های غیر صنعتی (شهری)

کلمات قابل جستجو

  • روژان صنعت البرز
  • پسماند
  • تجهیزات
  • مخازن
  • اورهال
  • بازیافت
  • پسماند ویژه
  • پسماند صنعتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی