شرکت ره پویان صالح

شرکت رهپویان صالح با نام تجاری مپصا (مدیریت پسماند صنایع ایران ) به مدیریت و امحای پسمـاندهای خطرناک به منظور مدیریت پسماندهای صنعتـی و ویژه متنـاسب با ظرفیت های تولیـد پسمانـدهای صنعتـی و ویژه تأسیس گردید و آغاز به فعالیت کرد.
خدمات شرکت:
- امحاء پسماند
- مشاوره تخصصی
- آموزش
- انبارداری ایمن

کلمات قابل جستجو

  • ره پویان صالح
  • مدیریت پسماند
  • پسماند صنعتی
  • امحاء پسماند
  • مشاوره
  • آموزش
  • ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی