شرکت ردان پدرام شهر

شرکت ردان پدرام شهر در زمینه مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرا، تعمیر و نگهداری فنی، سیستم های تهویه مطبوع صنعتی و ساختمانی، سیستم اعلام و اطفاء حریق دستی و اتوماتیک، سیستم کنترل تأسیسات تهویه مطبوع، انواع موتورخانه های بخار و آب داغ و... خدمات خود را ارائه می دهد.

کلمات قابل جستجو

  • ردان پدرام شهر
  • مشاوره
  • طراحی
  • تهویه
  • تهویه مطبوع
  • حریق
  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی