شرکت ایمن گستر رامان کیش

فعالیتهای این شرکت در راستای خدمات ایمنی و حفاظت پرتویی به پرتوکاران شاغل در صنایع مختلف، نیروگاه ­ها و مراکز هسته ­ای کشور، مراکز صنعتی، رادیوگرافی و بازرسی، مراکز پزشکی هسته­ ای، کنترل آلودگی­های رادیواکتیو مواد و تجهیزات ورودی و خروجی در صنایع و خدمات آموزشی، مشاوره ای و نصب میباشد.
از جمله محصولات این شرکت انواع دزیمترها و آشکارسازها و قرائتگرهای TLD و تجهیزات کمکی آن، انواع حفاظها در برابر پرتوها و پایشگرهای درگاهی برای جلوگیری از ورود مواد رادیواکتیو و ... میباشد

کلمات قابل جستجو

  • ایمن گستر رامان کیش
  • پرتو
  • دزیمتر
  • آشکارساز
  • قرائتگر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی