شرکت مهندسی صبا تام صنعت

محصولات شرکت مهندسی صبا تام صنعت:
- سیستم اعلام حریق
- سیستم اطفاء حریق
- تجهیزات گاز رسانی
- مشاوره و اجرای گازرسانی و آتش نشانی
- پمپ آتش نشانی
- پوشش های مقاوم حریق
- چراغ های اضطراری

کلمات قابل جستجو

  • صبا تام صنعت
  • تجهیزات
  • ایمنی
  • آتش نشانی
  • حریق
  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق
  • مشاوره
  • پمپ

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی