شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياری (سابير)

فعالیت شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياری (سابير):
- آب، فاضلاب و تصفیه خانه
- عملیات ژئوتکنیک و تزریق
- تونل و سازه های زيرزمينی
- نفت، گاز و پتروشیمی
- ساختمان سد و تأسیسات آبیاری
- و...

کلمات قابل جستجو

  • سابیر
  • آب و فاضلاب
  • تصفیه
  • آبیاری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی