شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند

خدمات شرکت مهندسی مشاور سبز آب اروند:
- مطالعه، طراحی، بهينه سازی و نظارت برسيستم های انتقال آب و فاضلاب
- طراحی الكترومكانيكال و نظارت بر ساخت اسكله، ايستگاه های پمپاژ و خطوط لوله در سيستم های آبرسانی و فاضلاب
- مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های ساماندهی و زيباسازی سواحل و طرح های توسعه منابع آب و انرژی
- برنامه ريزی و مديريت جامع حوضه رودخانه ها و سيستم های منابع آب و نيرو
- بهينه سازی در عملكرد و بهره برداری ازسيستم های توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژی
- ارائه طريق به روش مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و امور تأسيسات صنعتی
- مطالعات و نظارت بر امور خدمات شهرسازی و فضای سبز، برنامه ريزی و توسعه سيستم ها
- تحليل و طراحی سيستم های هوشمند جهت كنترل، اتوماسيون و ارزيابی سيستم ها
و...

کلمات قابل جستجو

  • سبزآب اروند
  • طراحی
  • آب و فاضلاب
  • انرژی
  • مهندسی مشاور

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی