شرکت سبز پویان شیراز

شرکت سبز پویان شیراز در زمینه عرضه انواع کودهای آلی و ریز مغذی ها و کودهای خانگی فعالیت می کند. همچنین در زمینه ایجاد مزارع نمونه و انجام آموزش های متعدد و برگزاری همایش های علمی و کلاس و کارگاه های آموزشی در توسعه و افزایش تولیدات باغی و زراعی و عملکرد کشاورزان نیز فعالیت دارد.
زمینه های فعالیتشرکت سبز پویان شیراز:
- مطالعه حاصلخیزی اراضی
- توصیه کودی
- مطالعات خاکشناسی
- احداث گلخانه
- مشاوره در مورد مسائل دامپروری و کشاورزی
- آبیاری تحت فشار
- پخش کود و سم
- مشاوره گیاه پزشکی

کلمات قابل جستجو

  • سبز پویان شیراز
  • کود
  • سم
  • گیاهپزشکی
  • احداث گلخانه
  • آبیاری تحت فشار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی