شرکت صدر آب

شرکت صدر آب در زمینه های مهندسی محیط زیست، مهندسی صنایع، مهندسی بهداشت محیط و مهندسی شیمی فعالیت می کند.
محصولات شرکت صدر آب:
ـ مواد شیمیایی
ـ مواد منعقد کننده
ـ آشغالگیر
ـ سختی گیر
ـ پکیج تصفیه فاضلاب خانگی و صنعتی
ـ دستگاه تصفیه آب
ـ‌ فیلتر پرس
ـ انواع بلوئر
ـ انواع دوزینگ پمپ
ـ انواع دیفیوزر
ـ پکینگ لاملا
ـ پکینگ مدیا
ـ پمپ لجن کش و کف کش
ـ سپتیک تانک
خدمات شرکت صدر آب:
ـ تصفیه فاضلاب بهداشتی
ـ تصفیه فاضلاب صنعتی
ـ تصفیه فاضلاب دامداری
ـ تصفیه فاضلاب کشتارگاه
ـ اسمز معکوس RO
ـ شبکه جمع آوری فاضلاب

کلمات قابل جستجو

 • صدر آب
 • مواد شیمیایی
 • مواد منعقد کننده
 • آشغالگیر
 • سختی گیر
 • پکیج تصفیه فاضلاب
 • سپتیک تانک
 • فیلتر پرس
 • دستگاه تصفیه آب
 • دیفیوزر
 • دوزینگ پمپ
 • پمپ لجن کش
 • تصفیه فاضلاب کشتارگاه
 • تصفیه فاضلاب دامداری
 • اسمز معکوس RO

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی