شرکت مهندسین مشاور صدر آب نیرو

شرکت مهندسین مشاور صدرآب نیرو با دریافت مجوز در رشته های آبیاری و زهکشی، تأسیسات آب و فاضلاب، ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، حفاظت و مهندسی رودخانه و سدسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات مهندسی به دستگاه های اجرایی ذیربط شروع نمود.
خدمات شرکت:
- رسته تأسیسات آب و فاضلاب
- رسته آبیاری و زهکشی
- رسته سدسازی
- رسته های حفاظت و مهندسی رودخانه

کلمات قابل جستجو

  • صدر آب نیرو
  • مشاوره
  • آب و فاضلاب
  • حفاظت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی