مهندس ساجد سجودی

مشاور HSE پروژه های ساختمانی.
مشاور HSE صنایع.
مدرس دوره های ایمنی- ارگونومی- بهداشت حرفه ای در صنایع- بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها- وسایل حفاظت فردی- ارگونومی ادارات
اجرا و پیاده سازی ارگونومی در محیط های اداری و صنعتی

کلمات قابل جستجو

  • ایمنی
  • ارگونومی
  • بهداشت حرفه ای
  • مشاوره
  • HSE

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی