شرکت نسیم سلامت ترشیز

خدمات شرکت نسیم سلامت ترشیز:
- کلیه خدمات بهداشتی محیطی و حرفه ای
- مشاوره بهداشتی در زمینه تأیید و صلاحیت بهداشتی
- انجام خدمات خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی
- تعیین صلاحیت مکان و ترسیم نقشه اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت
- طراحی و نظارت بر پروژه های آب و فاضلاب
- نظارت و طراحی و مشاوره سیستم های تصفیه فاضلاب برای اماکن عمومی ( استخرها، رستوران ها و...)
- برگزاری دوره های آموزشی بهداشت
- نظارت و مشاوره در زمینه ی جمع آوری و دفع پسماند
- مشاوره و سم پاشی اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
- شرکت در مناقصات سازمانی
- مشاوره در طراحی سرد خانه های صنعتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

کلمات قابل جستجو

  • نسیم سلامت ترشیز
  • بهداشت محیط
  • بهداشت حرفه ای
  • طراحی
  • مشاوره
  • آب و فاضلاب
  • پسماند
  • سموم

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی