شرکت سامانده کویر

شرکت سامانده کویر، در عرصه خدمت رسانی به مردم در حوزه خدمات شهری فعالیت خود را آغاز کرد.
خدمات شرکت:
- خدمات شهری: انجام امور مربوط به رفت و روب معابر و جمع آوری زباله های شهری
- تأمین نیروی انسانی: تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی
- امور فضای سبز: توسعه و نگهداری عرصه های فضای سبز
- طبخ و توزیع غذا: طبخ و توزیع غذای دانشگاه ها، مؤسسات و ادارات به صورت حجمی

کلمات قابل جستجو

  • سامانده کویر
  • زباله شهری
  • پسماند
  • خدمات شهری
  • فضای سبز

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی