شرکت سمپاشی زهر سازان آرام پایتخت (سم پاشان)

شرکت سمپاشی زهر سازان آرام پایتخت (سم پاشان) در زمینه ریشه کنی و سمپاشی آفات، حشرات، جانوران موذی فعالیت دارد. سمپاشان برند تجاری شرکت مذکور می باشد و هدف آن آشنایی افراد با خدمات و اطلاع رسانی جهت مقابله با آفات برای بهبود بهداشت در جامعه می باشد.
خدمات شرکت:
- سم پاشی حشرات: سمپاشی سوسک، سمپاشی سوسک ریز، سمپاشی موریانه و...
- سم پاشی اماکن: سمپاشی منازل، سمپاشی ساختمان، سمپاشی رستوران، سمپاشی انبار، سمپاشی هتل، سمپاشی بیمارستان و...
- فروش سم: سم ساس، سم سوسک، سم موش، سم زنبور و..

کلمات قابل جستجو

  • سمپاشی زهر سازان آرام پایتخت
  • سم
  • بهداشت
  • حشرات موذی
  • بیمارستان
  • سم پاشی منازل
  • مبارزه با ناقلین

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی