شرکت مهندسی سمپاشی و گندزدائی نگارین تندیس

شرکت مهندسی سمپاشی و گندزدائی نگارین تندیس از جمله شرکت های سمپاشی در تهران است که خدمات سمپاشی سوسک کابینت، سمپاشی موش، سمپاشی ساس و ... را در تمامی ارگان های دولتی و خصوصی در سراسر ایران ارائه می دهد.

کلمات قابل جستجو

  • نگارین تندیس
  • سم
  • سم پاشی
  • بهداشت

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی