شرکت مهندسی ارمغان بهداشت محیط

شرکت مهندسی ارمغان بهداشت محیط در سال 1390 کارشناس بهداشت محیط تاسیس شد و خدمات زیر را ارائه میدهد:
1- سمپاشی و مبارزه با سوسکهای ریز آشپزخانه با عالیترین سموم خارجی به صورت تماسی،تدخینی و گازدهی 2-سمپاشی سوسکهای درشت 3-مبارزه با موش به روش طعمه گذاری(سمپاشی) وتله گذاری 4-سمپاشی موریانه وساس، مگس، پشه، مورچه، بید، هیره، مارمولک، عقرب، رتیل و غیره با روش های مختلف 5- سمپاشی تخصصی مگس با بهترین و کم خطر ترین سموم خارجی 6- سمپاشی کنه کبوتر و سگ و ...............

کلمات قابل جستجو

  • شرکت مهندسی ارمغان بهداشت محیط
  • سمپاشی سوسک
  • مبارزه با موش
  • سمپاشی موریانه وساس
  • سمپاشی کنه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی