شرکت صنعت یاران

شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران با هدف تولید انواع فیلترهای هوای صنعتی تأسیس گردید.
محصولات شرکت:
فیلترهای اولیه یا پیش فیلترها
-فیلترهای کیسه ای
- فیلترهای با راندمان بالا هپا و اولپا
- مانومتریوشکل و ملحقات
- ...

کلمات قابل جستجو

  • صنعت یاران
  • تجهیزات
  • فیلتر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی