شرکت فن آوران صانع شرق

خدمات شرکت فن آوران صانع شرق:
- خدمات محیط زیست: تصفیه آب و آب شیرین کن، تصفیه فاضلاب و سایر زمینه های زیست محیطی
- تأمین تجهیزات: برقگیر فشار متوسط، تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی، تجهیزات فشار ضعیف و...
- خدمات صنعت برق: پست های سیار، تابلو های فشار ضعیف، تابلو های فشار متوسط، فیدر خانه سیار، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی و...
- نیروگاه های تولید پراکنده و دیزل ژنراتور

کلمات قابل جستجو

  • فن آوران صانع شرق
  • محیط زیست
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • تصفیه فاضلاب
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی