شرکت سنگین کار صنعت

شرکت سنگین کار صنعت در زمینه خودروهای آتش نشانی، خودروهای امداد و نجات، پمپ های آتش نشانی، مانیتور آتش نشانی، نازل آتش نشانی، موتورهای دیزلی پمپ های آتش نشانی و سیستم فوم اطفای حریق خدمات خود را ارائه می دهد.

کلمات قابل جستجو

  • سنگین کار صنعت
  • آتش نشانی
  • تجهیزات
  • حریق
  • اطفای حریق
  • پمپ آتش نشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی