شرکت سراب خانه آتش

شرکت سراب خانه آتش در زمینه تجهیزات ایمنی، آتش نشانی، استحفاظ فردی، سیستم های اعلام و اطفای حریق، مجهز به کارگاه شارژ خاموش کننده های دستی و کارگاه هایدرو تست با نشانه ملی استاندارد ایران خدمات خود را ارائه می دهد.
خدمات شرکت:
- اعلام و اطفاء حریق
- آتش نشانی: مانیتور آتش نشانی، تجهیزات پرتابل حرفه ای آتش نشانی و شیر و اتصالات
- تجهیزات استحفاظ فردی: کلاه ایمنی، عینک ایمنی، گوشی ایمنی و ماسک و فیلتر
- تجهیزات حرفه ای مبارزه با حریق: کلاه عملیاتی، دستکش عملیاتی، کفش عملیاتی، لباس آتش نشانی و...

کلمات قابل جستجو

 • سراب خانه آتش
 • ایمنی
 • آتش نشانی
 • تجهیزات
 • حفاظت فردی
 • کلاه ایمنی
 • اعلام حریق
 • اطفاء حریق
 • حریق
 • لباس آتش نشانی
 • آتشنشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی