شرکت سرآوا

شرکت سرآوا، تجربه مدیریتی و سرمایه مورد نیاز را در اختیار کارآفرینان توانمند در حوزه فناوری قرار می‌دهد. کارآفرینانی که در راه ایجاد ارزش و اشتغال‌ زایی در حال فعالیت هستند در زمینه‌های کسب‌ و‌ کار، بازاریابی، طراحی، فناوری، مدیریت استعداد، امور مالی و حقوقی در مسیر حمایتی سرآوا قرار می‌گیرند.

کلمات قابل جستجو

  • سرآوا
  • کار آفرینی
  • طراحی
  • مدیریت
  • فناوری
  • بازاریابی
  • اشتغال‌
  • کسب‌ و‌ کار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی