شرکت آذین رویش (سارکو)

شرکت آذین رویش (سارکو) در زمینه تولید، توزیع، واردات و بسته بندی انواع کودهای کشاورزی با نام های: تیلوکس، منورینگ، فروکس و نوتریک فعالیت دارد.
محصولات این شرکت:
- بهبود دهنده خاک (کود آلی)
- پودری
- تک عنصری
- چند عنصری
- مایع
- محرک رشد
- مختص

کلمات قابل جستجو

  • شرکت آذین رویش
  • سارکو
  • کود کشاورزی
  • کود آلی
  • محرک رشد

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی