شرکت ساروج پی زمین

خدمات شرکت ساروج پی زمین:
- احداث شبکه آبرسانی و انتقال آب، تأسیسات آبی، تصفیه خانه، مخزن و...
- احداث پرده آب بند در سدسازی
- زهکشی و آبندی (ایزولاسیون)
- گود برداری و پایدار سازی
- آزمایش های مکانیک خاک و سنگ
- و...

کلمات قابل جستجو

  • ساروج پی زمین
  • تصفیه
  • آبرسانی
  • تصفیه خانه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی