شرکت سایمان هوا سو

شرکت سایمان هوا سو آزمایشگاه معتمد محیط زیست است.
فعالیت شرکت:
- مدیریت پسماند: بررسی پسماندهای صنعتی و اجرای طرح های مدیریت صحیح پسماند آلودگی هوا
- آب و فاضلاب: سنجش پارامترهای آب و فاضلاب طبق استانداردهای محیطی زیستی
- آنالیز خاک: نمونه برداری و آنالیز نمونه های خاک جهت بررسی میزان آلودگی
- هوا و صوت: اندازه گیری و سنجش پارامترهای هوای محیط و صوت زیست محیطی

کلمات قابل جستجو

  • سایمان هوا سو
  • آزمایشگاه
  • محیط زیست
  • آب و فاضلاب
  • پسماند
  • آنالیز

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی