مدیران تصمیم ساز ایمن

گروه مهندسین مشاور SDM فعالیت خود را با مشاوره در حیطه های تخصصی HSE و برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سیستم های مدیریتی و مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست آغاز نموده و با گسترش دامنه فعالیت ها به طور رسمی با عنوان "مدیران تصمیم ساز ایمن "به ثبت رسیده است.
خدمات شرکت در حوزه طراحی و مهندسی:
- طراحی سیستم های اعلام و اطفای حریق و طراحی سیستم های F&G
- طراحی سیستم های تهویه و کنترل دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی در خطوط تولید، تاسیسات و سایر حوزه های صنعتی
- طراحی و اجرای سیستم های ایمنی و حفاظت در برابر آتش
- طراحی سیستم های ایمنی در ساختمان های مسکونی، اداری و صنعتی
- طراحی سیستم های فعال کنترل و اطفا آتش و تهیه طرح و برنامه واکنش در شرایط اضطراری
- طراحی سیستم های روشنایی براساس استانداردهای طراحی محیط کار و حدود روشنایی مجاز
- و....

کلمات قابل جستجو

  • مدیران تصمیم ساز ایمن
  • مشاوره
  • HSE
  • بهداشت
  • محیط زیست
  • اعلام حریق
  • اطفا حریق
  • ایمنی ساختمان
  • تهویه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی