تجهیزات پزشکی سدان

شرکت تجهیزات پزشکی سدان در زمینۀ تولید، خرید و فروش لوازم پزشکی فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- تجهیزات پزشکی: بهداشت محیط، استریلیزاسیون، کنترل عفونت، بالا بر بیمار، ارتوپدی و ...
- مصرفی پزشکی: دستکش، پانسمان، ست ها، سوندها، کنترل عفونت، محلول ضد عفونی کننده و...
- زیبایی و ورزشی: ورزشی، زیبایی و..
- امداد و نجات: تجهیزات امداد نجات و اورژانس، کمک های اولیه، تجهیزات جانبی کمک های اولیه
-

کلمات قابل جستجو

  • سدان
  • تجهیزات
  • بیمارستان
  • کنترل عفونت
  • بهداشت محیط
  • استریلیزاسیون
  • امداد و نجات
  • شرایط اضطرار
  • مواد ضدعفونی کننده

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی