شرکت سگال آذر

شرکت سگال آذر در راستای ارائه خدمات در زمینه فنی، مهندسی و مشاوره ای، اجرایی در طرح های مختلف صنعتی و عمرانی تأسیس گردید.
زمينه های فعاليت شرکت سگال آذر:
- سد سازی
- شبکه های آبیاری و زهکشی
- خطوط انتقال آب، نفت و گاز
- احداث ايستگاه های پمپاژ و مخازن آب
- شبکه های آبیاری تحت فشار
- اجرای ابنيه های شهری
- تأسیسات آب، نفت و گاز

کلمات قابل جستجو

  • سگال آذر
  • مخازن
  • مخازن آب
  • آبیاری
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی