شرکت سپهر افزار مدرن اسپادانا

شرکت سپهر افزار مدرن اسپادانا در دو حوزه اتوماسیون صنعتی و مدیریت هوشمند ساختمان خدمات خود را ارائه می دهد.
خدمات شرکت:
- مدیریت هوشمند ساختمان: اتوماسیون ساختمان، مدیریت انرژی، کنترل سیستم تهویه مطبوع، کنترل کننده های اتاقی هوشمند و...
- اتوماسیون صنعتی: ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی و فعالیت های وابسته شامل تعمیرات، مشاوره و...

کلمات قابل جستجو

  • سپهر افزار مدرن اسپادانا
  • هوشمندسازی
  • هوشمندسازی ساخمان
  • تهویه
  • مشاوره
  • ابزار دقیق
  • انرژی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی