شرکت مهندسی تولیدی صنعتگران سپهران

شرکت مهندسی تولیدی صنعتگران سپهران در طراحی، تولید و تجهیز آشپزخانه صنعتی، تجاری و تجهیزات بیمارستانـی، هتلی می باشد.
خدمات شرکت:
- قفسه بندی بیمارستانی
- سکوبندی آزمایشگاهی
- تجهیزات آشپزخانه صنعتی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • صنعتگران سپهران
  • تجهیزات
  • آزمایشگاه
  • طراحی
  • بیمارستان

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی