شرکت فن آور سپهر پارمیس

محصولات شرکت فن آور سپهر پارمیس:
- کودهای تک عنصره: کود کلات آهن، کود نیتروژن، کود کلات کلسیم، کود کلات روی و...
- کودهای ترکیبی: کود آهن، کود سپهر میکرو و...
- کودهای مخصوص: کود مخصوص حبوبات، کود مخصوص گندم و...
- توصیه های فنی و تغذیه ای

کلمات قابل جستجو

  • فن آور سپهر پارمیس
  • کود
  • کود ترکیبی
  • کود کلات
  • کود مخصوص

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی