شرکت شفق صدوق یزد

شرکت شفق صدوق یزد، در انجام امورات خدمات شهری شهرداری منطقه یک یزد فعال است.
خدمات شرکت:
- جارو کردن بلوار اصلی به صورت دستگاه مکانیزه جاروب
- جمع آوری زباله ها در سطح شهر و کوچه به صورت زمان بندی شده
- جمع آوری سرشاخه ها و خاک نخاله در سطح شهر و انتقال به گودهای زباله و کارخانه کمپوست و شستشوی سنگ جدول ها

کلمات قابل جستجو

  • شفق صدوق یزد
  • خدمات شهری
  • وسایل نظافت محیط
  • شرکت خدماتی نظافتی
  • بهداشت محیط
  • کارخانه کمپوست
  • مدیریت پسماند

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی