شرکت شهاب شیمی ساوه

محصولات شرکت شهاب شیمی ساوه:
- کود شیمیایی
- سولفات روی
- کلسیم کلراید
- سولفات سدیم
- اسید کلریدریک
- سنگ ترش کلوخه و پودری

کلمات قابل جستجو

  • شهاب شیمی ساوه
  • شیمیایی
  • کود
  • کود شیمیایی
  • سولفات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی