گروه مشاوران و کارشناسان شهر ایمن

گروه مشاوران و کارشناسان شهر ایمن در زمینه آموزش، مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت، هدایت شغلی، و ارائه خدمات مرتبط در راستای خدمات مهندسی و مدیریت ایمنی، آتش نشانی، محیط زیست، سلامت و بهداشت (عمومی، روانی، غذائی، ورزشی، صنعتی)، انرژی، فنی مهندسی، امداد و نجات، بازرسی، روابط کار، سیستمهای حفاظتی، بیمه و مالیات در بخشهای عمومی، خصوصی، خدماتی، اداری و صنعتی فعالیت می نماید.

کلمات قابل جستجو

 • شهر ایمن
 • آموزش
 • مشاوره
 • طراحی
 • هدایت شغلی
 • ایمنی
 • آتش نشانی
 • آتشنشانی
 • محیط زیست
 • انرژی
 • امداد و نجات
 • بازرسی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی