شرکت کیمیا پارس شایانکار

شرکت کیمیا پارس شایانکار، تأمین مواد اولیه شیمیایی، مواد معدنی و کود کشاورزی است.
از محصولات این شرکت:
- کلای ویژه مانند: سولفات آمونیوم، خاک فسفات، سولفات سدیم، سولفات روی و غیره...
- مواد شیمیایی مانند: آب ژوال، آب اکسیژنه، اسید بوریک، اسید استیک، اسید فسفریک که این مواد در دسته ی ضدعفونی کننده ها قرار می گیرند.
- کشاورزی: اسید هیومیک، بور کشاورزی، خاک فسفات، خاک پرلیت و غیره...
- معدنی: آهک، اکسید روی، اکسید آهن و غیره...

کلمات قابل جستجو

  • کیمیا پارس شایانکار
  • مواد شیمیایی
  • مواد معدنی
  • ضدعفونی کننده
  • کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی