شرکت ارتباط الکترونیک شناسا

شرکت ارتباط الکترونیک شناسا با نام تجاری « شلر» خدمات ذیل را ارائه می دهد:
- خدمات و راهکارهای قابل ارائه در حوزه اتوماسیون صنعتی و اتوماسیون خانگی و اداری (مدیریت هوشمند ساختمان / BMS)
- طراحی، ساخت و تولید قطعات و تجهیزات الکترونیکی
- خدمات و راهکارهای قابل ارائه مبتنی بر سامانه موقعیت یاب جهانی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • شناسا
  • شلر
  • هوشمندسازی
  • هوشمندسازی ساختمان
  • طراحی
  • تجهیزات
  • اتوماسیون صنعتی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی