شرکت صنایع شیمیایی شیمی کُرد

محصولات شرکت صنایع شیمیایی شیمی کُرد:
- کودهای جامد و مایع
- کود آلی
- کودهای بیولوژیک
- کودهای پودری میکرو
- کودهای ماکرو
- کودهای مایع رشد
- و...

کلمات قابل جستجو

  • شیمی کُرد
  • کود آلی
  • کود بیولوژیک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی