شرکت تولیدی تحقیقاتی شیمی زیست فارس

محصولات شرکت تولیدی تحقیقاتی شیمی زیست فارس:
- کود: انواع کودهای آهن، کود های باغی، کودهای زراعی و کودهای سوپر کامل
- بذر: بذر بلوبری پابلند، بذر بلکبری امریکایی، بذر استار فروت زرد مالزی و..
- سم

کلمات قابل جستجو

  • شیمی زیست فارس
  • کود
  • سم
  • بذر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی