شرکت شعله پوشان خلیج فارس

شرکت شعله پوشان خلیج فارس در زمینه مشاوره، طراحی، راه اندازی و پشتیبانی سیستم های ایمنی، اعلام و اطفای حریق، دوربین های مداربسته و تأمین نیروی انسانی فعالیت دارد. تمام فعالیت های ایــن شرکت تحت اســتــانــدارد بین المللی NFPA صورت می گیرد، همچنین با اختصاص فضایی ویژه، امکان آموزش اطفای حریق برای سازمان ها را فراهم نموده است.

کلمات قابل جستجو

  • شعله پوشان خلیج فارس
  • اعلام و اطفای حریق
  • آموزش اطفای حریق
  • ایمنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی