شرکت سینا گستر پیشرفته

شرکت سینا گستر پیشرفته در زمینه تأمین تجهیزات و مواد پزشکی و دندانپزشکی فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- تجهیزات ضد عفونی کننده
- محلول ضد عفونی کننده
- تجهیزات دندانپزشکی
- مواد مصرفی دندانپزشکی

کلمات قابل جستجو

  • سینا گستر پیشرفته
  • تجهیزات
  • ضدعفونی کننده
  • مواد ضدعفونی کننده

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی