مرکز طب کار سینا

خدمات طب کار سینا:
- معاینات ادواری
- اقدامات پاراکلینیک
- معاینات تطابق با کار
- معاینات بدو استخدام
- درمان بیماری های شغلی
- معاینات بازگشت به کار
- مشاوره های تخصصی یا قانونی طب کار
- معاینات حین بازنشستگی یا معاینات خروج از کار
- تایید و تعیین میزان استراحت پزشکی در بیماری ها
- ارائه خدمات آموزشی در زمینه سلامت عمومی و شغل

کلمات قابل جستجو

  • طب کار سینا
  • معاینات
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی