شرکت سازه های یادنگار

شرکت سازه های یادنگار با نام تجاری سینکو تولید کننده انواع یخ زدا و کودهای کشاورزی می باشد.
محصولات شرکت:
- کود آلی گرانوله فسفاته
- کودآلی کامل
- کود آلی گرانوله گوگردی
- گوگرد مایع
- کلرید کلسیم
- و...

کلمات قابل جستجو

  • سازه های یادنگار
  • کود
  • کشاورزی
  • کود آلی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی