شرکت راهکارهای علمی و صنعتی ساتر (سیسکو)

شرکت راهکارهای علمی و صنعتی ساتر (سیسکو) در زمینه تأمین تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت میکند. شرکت سیسکو تجهیزات آزمایشگاهی صنایع مختلف از جمله: صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی، کشاورزی، بسته بندی، رنگ و رزین، پلیمری، نفت گاز، شوینده و پتروشیمی را نیز تأمین میکند. شرکت سیسکو در زمینه خدمت رسانی به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و همچنین ارائه مشاوره، بازرگانی، فروش و فنی نیز فعالیت می کند.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت راهکارهای علمی و صنعتی ساتر(سیسکو)
  • سیسکو
  • sisco
  • تجهیزات آزمایشگاهی
  • آب و فاضلاب
  • صنایع غذایی
  • بهداشت
  • دارو
  • صنایع
  • مشاوره

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی