شرکت سامان محیط پارس

شركت مهندسی سامان محيط پارس، ارائه دهنده خدمات تخصصی مهندسی محيط زيست و مديريت اجرايی پسماند های صنعتی و ويژه جهت بهبود محيط زيست در كشور است.
خدمات شرکت:
- واحد تصفیه فاضلاب و بهره برداری
- آموزش دوره های HSE
- استقرار و نگهداری سیستم های مدیریتی
- مدیریت اجرايی پسماند صنعتی و ویژه

کلمات قابل جستجو

  • سامان محیط پارس
  • محیط زیست
  • پسماند
  • تصفیه
  • تصفیه فاضلاب
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی