شرکت سبز نمای متین

شرکت سبز نمای متین در زمینه ارائه خدمات کشاورزی فعالیت دارد.
محصولات شرکت سبز نمای متین :
- تولید قطعات و اتصالات وتجهیزات گلخانه
- انواع کود وسم و بذر
- کوکوپیت و پیت ماس

کلمات قابل جستجو

  • سبز نمای متین
  • کود
  • سم
  • بذر
  • گلخانه
  • کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی