شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار، در حوزه ی انرژی های تجدید پذیر، در زمینه کنترل و مدیریت نیروگاه خورشیدی با استفاده از ساخت و طراحی اپلیکیشن فعالیت دارد. تیم فنی شرکت سولار نظارت بر راه اندازی و احداث نیروگاه های فتوولتائیک و تیم IT، مدیریت و کنترل نیروگاه ها را به عهده دارند.
خدمات این شرکت:
- خدمات O&M شامل خدمات مانیتورینگ و دیسپاچینگ انرژی جهت کنترل و مدیریت پروژه نیروگاه های خورشیدی
- اورژانس انرژی
- بیمه تمام خطر
و ...

کلمات قابل جستجو

  • شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار
  • انرژی تجدید پذیر
  • نیروگاه خورشیدی
  • نیروگاه فتوولتائیک
  • اورژانس انرژی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی