شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان

شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان در زمینه طراحی، اجرا و پیاده سازی، بهره برداری و پایش نیروگاه های خورشیدی با هدف بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده از انرژی های تجدید پذیر فعالیت می کند.
خدمات شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان:
- طراحی، تأمین و اجرای مزرعه خورشیدی
- طرح بام به بام
- مشاوره و ارزیابی فنی و اقتصادی
و...
محصولات شرکت انرژی های خورشیدی پیشگامان:
- پنل خورشیدی
- اینورتر خورشیدی
- سامانه هوشمند پایش هورپاد
و...

کلمات قابل جستجو

  • انرژی های خورشیدی پیشگامان
  • نیروگاه های خورشیدی
  • مزرعه خورشیدی
  • پنل خورشیدی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی